Forex Trading

Forex Trading Online

Forex historia

Forex trading är på intet sätt ett nytt begrepp men för att bättre förstå valuta handeln idag så är det bra att veta hur den har formats och kommit till. Att förstå hur olika valutor hänger ihop och vilka positioner de har haft och har är ett mycket viktigt redskap för att kunna fatta rätt beslut i dagens marknad. Forex marknaden är mycket dynamisk och det är många som vill lyckas och det snabbt. I denna högpulsmarknad kan även en privatperson dra nytta av att vara påläst och veta hur det hela började.

Världskrig och konsekvenser

Att krig påverkar handel och ekonomi är ingen nyhet och givetvis har de två stora världskrigen satt sina spår i forex handeln. Innan det första världskriget styrdes valutamarknaden av guldet. Alla valutor relaterades till guldets värde vilket gav en viss stabilitet. Det som hände var att starka ekonomier köpte upp så mycket guld som möjligt och förvarade detta i den nationella banken. När ett land köpte mycket guld så innebar det att cirkulationen av pengar avtog. Med en massa guld i banken och inga pengar på gatan så led medborgarna trots att landet som sådant var rikt.

När cirkulationen av pengar ströps så steg räntan och det fick en mycket negativ effekt på många länders ekonomi. När detta hände utnyttjade andra länder det svaga landets situation ock köpte varor av det till låga priser. Då utländska valutor strömmade in i landet kom ekonomin igång igen. Systemet var minst sagt dåligt och hela den fria handeln mellan länder avbröts brutalt av det första världskriget. Det skulle dröja tills efter det andra världskriget innan ett mer stabilt system kom i bruk.

Efter andra världskriget antogs det så kallade Bretton Woods Agreement. Denna överenskommelse gick ut på att de som skrev under den kopplade sin valuta till guldets pris med dollarn som den styrande kraften. Detta betydde att USA befäste sin position som ledare inom världshandeln och det gav ett system som fyllde en viktig funktion när det gällde att stabilisera valuta handeln. Bretton Woods systemet övergavs 1971 eftersom det inte kunde hantera den plötsliga ökningen av handel mellan länder på ett bra sätt. På sjuttiotalet styrdes forex handeln av efterfrågan och utbud och det är det som ligger som grund till dagens forex trading.

Europeiska unionens introduktion av euron

USA dollarn behöll länge sin dominans i forex handeln trots att den inte var officiell global valuta. Detta kom att förändras radikalt med skapandet av den Europeiska unionen och introduktionen av euron. Samarbetet mellan alla dessa länder gav euron en ledande position och vi har kunnat se dollarns position försvagas mer och mer under senare år. Det har blivit lite av en kamp mellan dessa två världsvalutor vilket har gjort forex trading extra intressant.

Ett land som alltid har haft en egen och stark position är England med det brittiska pundet. England har kunnat stoltsera med ekonomisk stabilitet och London kan gott kallas för ett internationellt finansiellt högsäte. Bankerna i London är öppna både då den amerikanska och asiens handeln är igång och de utfärdar sedan 80-talet även lån i dollar. Det som kanske mest har påverkat dagens form av forex trading är nog introduktionen av internet. Idag görs valutaaffärer på sekunder och mycket stora pengar kan vara i omlopp en värld som blir allt mer integrerad.